O nama

- Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Zagreba je lider u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Naša Ustanova ima najdužu tradiciju bavljenja ovim djelatnostima koja seže do davne 1946. godine. Bavimo se nizom rehabilitacijskih i proizvodnih programa od kojih ćemo spomenuti samo neke: radni centar i virtualna radionica / vježbenička tvrtka za nezaposlene osobe s invaliditetom, stručna praksa za mlade s teškoćama u razvoju, rehabilitacijsko – kreativne radionice, gospodarski programi za tekstil, keramiku, metal, kožu, kitničarstvo, ortopediju, kartonažu, tisak te mnoge druge aktivnosti važne za život, rad i egzistenciju osoba s invaliditetom. 

 
Misija URIHO - a je profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, što je  od posebnog interesa za društvo u cjelini.  Osobi s invaliditetom pristupamo afirmativno i cjelovito, polazeći od onoga što ona može, vodeći se načelom "jednake mogućnosti za sve". Profesionalnom rehabilitacijom omogućavamo osobi s invaliditetom osiguravanje i zadržavanje odgovarajućeg zaposlenja. Zapošljavajući  osobe s invaliditetom nastojimo postići njihov što bolji radni učinak, osjećaj prihvaćenosti i profesionalne kompetentnosti te što bolju socijalnu (re)integraciju i egzistencijalno – materijalnu neovisnost.

 

U prosincu 2010. godine URIHO – v projekt „Uvođenje modela virtualne radionice / vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“ osvojio je prva bespovratna financijska sredstva iz IPA predpristupnih fondova Europske Unije. Partneri u provođenju ovog projekta bili su Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Zagreb, a važan suradnik na projektu bio je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Republike Hrvatske. Nakon završetka ovog jednogodišnjeg projekta, Virtualna radionica / vježbenička tvrtka je nastavila s radom kao integralni dio URIHO-vih rehabilitacijskih programa. U suradnji s partnerima i suradnikom osigurana je održivost ovog modela profesionalne rehabilitacije s namjerom diseminacije (širenja) i na druge dijelove Hrvatske.

 

Stručni tim Virtualne radionice / vježbeničke tvrtke:

Višnja Majsec Sobota – rukovoditeljica Službe za rehabilitaciju

Lidija Bešlagić - trenerica za računovodstvo

Jasna Kešina - trenerica za komercijalu

Ana Papeš - instruktorica

Inea Kolanović - instruktorica

Antonija Mekinić - socijalna radnica

Ivana Matoš Buršić - psihologinja / mobilni tim za rad sa poslodavcima

Vesna Zećirević - profesorica rehabilitator

 

visnja.majsec-sobota@uriho.hr

lidija.beslagic@vr-radimoucimo.hr

jasna.kesina@vr-radimoucimo.hr

ana.papes@vr-radimoucimo.hr

inea.kolanovic@vr-radimoucimo.hr

antonija.mekinic@uriho.hr

ivana.matos@vr-radimoucimo.hr

v.zecirevic@uriho.hr

kontakt@vr-radimoucimo.hr

   


 

 

 

 

 O IPA projektu

Uvođenje modela virtualne radionice / vježbeničke tvrtke za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom

s ciljem povećanja njihove zapošljivosti

 


 
Što je virtualna radionica / vježbenička tvrtka ?

URIHO-va virtualna radionica / vježbenička tvrtka omogućuje korisnicima usavršavanje neophodnih znanja i vještina te stjecanje radnog iskustva koje je potrebno za efikasno uključivanje u stvarnu radnu sredinu.
 
U virtualnoj radionici / vježbeničkoj tvrtki se „uči kroz rad“ – simuliraju se stvarne radne situacije, prodaju se i nabavljaju fiktivni proizvodi, sve se to financijski i administrativno prati, formiraju se marketinške poruke, izrađuju katalozi itd. Osim toga simuliraju se i uvježbavaju: timski rad, efikasno rješavanje problema, komunikacijske vještine i sl. Virtualna radionica ima najsuvremeniju IT tehnologiju, informatički je povezana s ostalim virtualnim radionicama, čime osposobljavanje dobiva na svrhovitosti, efikasnosti, ekonomičnosti, složenosti, sveobuhvatnosti i dinamici provođenja ciljanih aktivnosti.
 
U Virtualnu radionicu korisnici dolaze putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Zagreb. Pri kraju šestomjesečnog usavršavanja u Virtualnoj radionici / vježbeničkoj tvrtki, korisnici koji su postigli zadovoljavajuće rezultate, upućuju se na praksu / radnu probu kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada.
 
Stručni tim Virtualne radionice prati i procjenjuje rad korisnika te u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područna služba Zagreb evaluira uspješnost korisnika u području radnih i socijalnih kompetencija.

Opći cilj IPA projekta:

 

Jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada.

Specifični ciljevi IPA projekta:

 

Povećanje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom grada Zagreba koje imaju administrativna, marketinško – komercijalna i financijsko – računovodstvena zanimanja, usavršavanjem njihovih znanja i vještina te stjecanjem potrebnog radnog iskustva.
 
Uvođenje modela virtualne radionice / vježbeničke tvrtke za nezaposlene osobe s invaliditetom grada Zagreba s ciljem širenja ovog modela na cijelu Hrvatsku.

Ciljna skupina IPA projekta

 

16 dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom iz grada Zagreba koje imaju administrativna, marketinško - komercijalna ili računovodstveno - financijska zanimanja na razini srednje, više ili visoke stručne spreme.
 

 

 

Partneri u provođenju projekta

Suradnik na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Zagreb

Grad Zagreb

Zavod  za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba s invaliditetom

Projekt je u prvoj godini provođenja (4.12.2010.-3.12.2011. ) bio financiran iz sredstava EU u okviru IV komponente IPA programa: "Razvoj ljudskih potencijala – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada".

Copyright © 2012, Uriho. Sva prava pridržana.

Izrada: Magis tim d.o.o.